Energie-Blog

André Jurres

We merken met zn allen dat de vakantie zijn einde nadert, de tijd van werk naar woonst is stilaan terug aan fietssnelheid. Op zich een eigenaardig gebeuren, hoewel we perfect in staat zijn om de files op te lossen verkiezen we om allen stil te staan. De capaciteit op de Vlaamse wegen is de laatste 35 jaar niet echt gestegen, het verkeer meer dan verdubbeld.  
Wat een schril contrast als men de wil ziet van mensen om te gaan investeren in groene stroom projecten, of het nu windmolens zijn of andere vormen.  De belangrijkste incentive is snel gevonden, stabiele geldstromen. Wellicht is het ontbreken ervan op onze wegen de reden waarom de kuilen steeds dieper worden en de ongevallen steeds talrijker.
Nochtans zijn hier in het buitenland goede oplossingen voor te vinden, gezien België in het midden ligt van de grote transportroutes zou men de autosnelwegen kunnen in uitbating geven aan privé bedrijven die een vergoeding zouden vragen om erop te rijden.  Deze zou voor iedereen gelijk zijn, binnen- of buitenlanders.  Hierdoor zouden de directe verkeersbelastingen aanzienlijk kunnen dalen daar de staat dan niet meer hoeft in te staan voor de bouw en onderhoud.  Verder is het voordeel dat men voorwaarden kan opleggen aan de uitbaters om meer te investeren in capaciteit om zodoende het klimaat niet meer te vergiftigen dan nodig is.  Hetzelfde geldt eigenlijk voor het openbaar vervoer, een geldverslindende machine met zeer laag rendement.  Amper 10% van de mensen maakt er gebruik van en de structuren nodig om dit te bereiken zijn enorm zwaar.
De beperkingen die wij hebben qua grondgebied in vooral Vlaanderen blijven een handicap.  De ring of beter gezegd het niet hebben van een ring in Antwerpen zorgt iedere dag voor urenlange files, de sluiting ervan die de komende jaren van start gaat is ook geen voorbeeld van snelheid en kosten bewustzijn.  Het zogenaamde lange Wapper viaduct(iedereen spreekt van een brug maar de Schelde wordt helemaal niet met een brug genomen) is totaal overbodig en had eigenlijk een tunnel moeten zijn.
De grote werken aan de ring in Antwerpen van twee/drie jaar geleden zijn een echte gemiste kans, men had kunnen kiezen om de ring te bedekken en zodoende extra capaciteit voor lokale verkeer bij te bouwen. Het litteken van deze kleine halve ring die eind jaren zestig is aangelegd kan het best zo snel mogelijk worden weggewerkt.
Wat dit alles met energie te maken heeft, aan de ene hand proberen we zo snel mogelijke duurzame vormen van energie te bouwen en te besparen en aan de andere kant stoten we iedere dag tonnen CO2 de lucht in waar dit niet hoeft door de files. 
De auto’s op lucht komen eraan als we de Standaard kunnen geloven, de uitvinder hiervan Dhr. Negre die zijn sporen in de formule 1 heeft verdiend is al jaren aan het vechten voor deze nieuwe veelbelovende technologie. De interesse is echter niet groot genoeg gezien de langzame ontwikkeling