Energie-Blog

André Jurres

Vorige week maandag hadden wij nog een incident op een van onze biogascentrales waar een van de banddrogers vuur had gevat. De brand bleef binnen in de banddroger en aan de buitenkant van het gebouw is niks te zien. De brandweer was snel ter plaatse, maar had toch enkele uren nodig gezien zo'n afgesloten banddroger (moet je zien als een lopende band van 25 meter lang waar nat digistaat, zijnde maïs voornamelijk, gedroogd wordt met de warmte van de gasmotoren) niet gemakkelijk toegankelijk is. Dat de temperatuur in zo'n banddroger vlot over de 100 graden gaat is natuurlijk een constante bron van brandrisico, alleen kan de detectie nog beter.

Op zich duurde het even voor de aanwezige branddetectie systemen een alarm gaven ook al hebben ze wel goed gewerkt. Verder lijkt me dat de toegankelijkheid nog dient verbeterd te worden binnen zo'n banddroger want dat maakt het blussen gemakkelijker en is er dus minder schade.

Van de vier banddrogers die in zo'n gebouw staan is er dus een 'total loss' en een andere dient gereviseerd te worden gezien hij eronder stond en er dus zeker waterschade is van het blussen. Voor het volledig herstel mag je toch zo'n vier tot vijf maanden rekenen, maar men werkt ernaar om de twee resterende banddrogers zo snel als mogelijk terug te laten werken op voorwaarde dat dit in optimaal veilige omstandigheden kan.

Dat onze biogascentrales bij de meeste performante zijn qua rendement mag dan al een feit zijn, het helse tempo waarin deze centrales moeten werken is vragen om moeilijkheden. De overheid die dit tempo heeft opgelegd door een systeem te bouwen waarbij je alleen maar geld verdient als je produceert, maar zelfs ervoor gezorgd heeft dat het echte rendement (lees: winst maken) slechts komt in de laatste honderden uren productie, is op termijn niet werkbaar.

Deze relatief kleine duurzame centrales die biogas maken moeten meer dan 8000 uren op vollast draaien, willen zij kunnen blijven werken en dat tempo is gewoon hoog voor mens en apparatuur. De centrales worden per stuk bemand door slechts vier mensen die er dus voor zorgen dat deze centrales 24 uren per dag werken, 7 dagen per week. Door bijna altijd vol continu in bedrijf te zijn is preventief onderhoud zeer belangrijk en discipline hiervoor evenzeer.

Dat het Belgisch subsidiesysteem vandaag zwaar onder druk staat wilt men niet zien of vooral niet weten. Het overaanbod aan certificaten zorgt er nu al jaren voor dat we alleen nog de minimumprijs krijgen aangevuld met de verkoop van elektriciteit die alleen al 15 tot 20 euro per MWh te laag zit door alle dalingen van de laatste drie jaar.

Minstens even belangrijk als het systeem aanpassen zodat men de verwachte inkomsten kan krijgen waarop de projecten werden goedgekeurd, is het biogas gebruiken voor wat het is. Stop met het exclusief maken van groene stroom en warmte daar dit de installaties nodeloos complex maakt en minder efficiënt qua rendement. Waar blijft het ondersteunend kader voor injectie van groen gas. Dit bestaat al jaren in Duitsland, Denemarken, Nederland en zelfs Frankrijk. De woorden van Minister Turtelboom dat CNG via groen gas belangrijk kan zijn en dat ze er wilt op in zetten, klinken oprecht, alleen is er weinig actie.

Of het akkoord in Parijs de noodzakelijke duw in de rug kan geven van onze nieuwe regering die toch al anderhalf jaar bijna aan het werk is blijft een goede vraag want tot nu toe zijn nog maar weinig beleidskeuzes duidelijk geworden. Het naar mijn mening onterechte koosnaampje Turteltaks zal hopelijk niet de enige zaak worden waarvoor de minister herinnerd wordt want deze taks is toch vooral aan haar voorgangsters te danken.

Na de kritiek van de laatste maand op deze taks lijkt me het risico op vaandelvlucht hoog genoeg om toch maar geen keuzes meer te maken waarop men kan afgerekend worden. Wij vanuit onze kant zullen steeds klaar staan en meewerken aan de nodige oplossingen.